Суть грошової системи та її елементи

Грошова система являє собою встановлену державою форму організації грошового обігу в країні. Ця форма грошового обігу в кожній країні закріплюється загальнодержавними законами. Формування грошових систем здійснюють центральні органи влади. Процес організації і функціонування грошової системи відбувається на базі банківської системи. Тому грошова система є складовою банківської системи. В багатьох країнах правові норми, що формують грошову систему, безпосередньо визначаються в банківському законодавстві. Вони регламентують діяльність центральних банків.
Грошові системи здебільшого складаються історично. Її суть і структурні елементи відбивають рівень соціально-економічного розвитку країни. Грошова система — це складовий елемент господарського механізму12. Сучасна грошова система складається з окремих елементів.
1.  Грошова одиниця — це встановлений у законодавчому порядку грошовий знак. Вона служить засобом для вимірювання цін на товари та послуги. Своїм рішенням Верховна Рада України назвала грошову одиницю гривнею. Таку назву мала грошова одиниця Київської Русі. Це була високорозвинута держава, яка існувала в Х–Х1 ст.13 Через назву грошової одиниці проведена своєрідна лінія зв’язку між колишньою і сучасною українськими державами.
2. Масштаб цін — це уособлення представницької вартості загальної маси товарів і послуг, які перебувають в обороті.
В епоху, коли гроші мали натуральну грошову форму, зокрема форму золота і срібла, масштаб цін установлювався державою шляхом визначення вагового вмісту металу в грошовій одиниці. Така величина грошової одиниці була важливим елементом ціноутворення.
В сучасних умовах, коли в обігу перебувають нерозмінні на золото кредитні гроші (банкноти), фіксація державою металевого вмісту грошової одиниці втратила свій економічний сенс. Вона ліквідована у всіх країнах світу. Масштаб цін втратив форму вагового вмісту металу у грошовій одиниці. Зараз він лише уособлює представницьку вартість товарів в обігу.
3. Емісійна система та форми грошей. Право емісії грошових знаків та відповідальність за їх забезпечення покладається на певний державний орган. В Україні таким органом є центральний банк.
За формою грошові знаки поділяються на банківські білети, казначейські білети і монети. Форма грошей являє собою матеріалізовану мінову вартість в її загальному еквіваленті. Вона забезпечує стабільність обороту товарів і виступає стабільним платіжним засобом у готівковому обігу.
Випуск банкнот зумовлює кредитна емісія центрального банку. Банківські білети надходять у сферу обігу у зв’язку з видачею кредиту. А погашення кредиту зумовлює вилучення грошових знаків з обігу. Якщо емісію грошових знаків здійснює Міністерство фінансів (його скарбниці), то за формою вони є казначейськими білетами.
Суттєва відмінність між цими видами грошових знаків полягає у різних механізмах їх емісії і порядку випуску в обіг та вилучення з обігу. Емісія казначейських білетів використовується для покриття бюджетних витрат і допускається, як правило, в умовах глибокої кризи державних фінансів.
Монета являє собою злиток металу, що має встановлені законодавством форму, масу, склад металу, певні зображення і надписи, номінал та її вартість.
4.  Валютний курс — це співвідношення, за яким одна валюта обмінюється на іншу, або «ціна» грошової одиниці однієї країни, яка визначена в грошовій одиниці іншої країни. Валютний курс використовується для обміну валют під час здійснення валютних та інших економічних операцій.
5.  Регламентація готівкового та безготівкового грошового обігу включає:
— визначення сфери застосування готівкового і безготівкового розрахунків;
— встановлення режиму використання грошей на рахунках;
— застосування форм розрахунків;
— способи і порядок здійснення платежів та ін.Центральний банк здійснює контроль за грошовим обігом, забезпечує стабільність грошової одиниці, регламентує правила виконання безготівкових платежів, визначає способи і порядок проведення платежів.
Грошова система держави забезпечує правову і організаційну базу для розробки та реалізації грошово-кредитної політики.

Если вам понравился пост, вы можете оставить комментарий или подписаться на RSS и получать каждый новый пост из этого блога.

Комментарии

Еще никто не комментировал.

Извините, обсуждение на данный момент закрыто.